top of page

Inhoud van deze website


Elke vorm van aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de vermelde informatie is uitgesloten. Alle aansprakelijkheid die verwijst naar schade t.g.v. het gebruik of het niet gebruiken van de verstrekte informatie respectievelijk door foutieve of onvolledige informatie wordt uitgesloten. Alle informatie is vrijblijvend en niet bindend. Het blijft de auteur voorbehouden, delen van de site of het geheel zonder aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te verwijderen.

 

Links


Bij directe of indirecte verwijzing naar andere internetsites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurs liggen kan slechts aansprakelijkheid bestaan in het geval dat de auteurs bekend waren met de inhoud en wanneer het zowel technisch als redelijkerwijze mogelijk voor hen was, het gebruik en geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteurs verklaren daarom uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link de pagina’s waarnaar de link verwijst, vrij waren van illegale inhoud. De auteurs hebben geen enkele invloed op het huidige of toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte en daarmee verbonden pagina’s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte en verbonden pagina’s, die werden veranderd na het plaatsen van de link. Deze verklaring geldt zowel voor alle links en verwijzingen die geplaatst zijn binnen ons eigen internetaanbod, Voor illegale, incorrecte of incomplete inhoud, en in het bijzonder voor schade die is ontstaan door het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, kan alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk gesteld worden, en niet de partij die slechts een verwijzing maakt naar de betreffende publicatie door middel van de links.

Disclaimer

bottom of page